Workbox

Workbox je grafický workflow manažer pro vytváření a správu pracovních postupů a procesů. Praktický nástroj, který slouží jak pro definování a schvalování jednoduchých toků dokumentů (faktury, dovolená, služební cesty), tak pro modelování složitých obchodních procesů. Workbox umožňuje modelovat procesy jednoduchým způsobem, snadno a srozumitelně.

Přínosy

  • Díky optimalizaci workflow snižuje náklady na komunikaci v rámci pracovních týmů napříč celou společností.
  • Úspora nákladů na rozhodovací proces - jeho zkrácení a zrychlení automatizovaných procesů uspoří náklady spojené s reportováním.
  • Automatizované hlídání termínů zvýší produktivitu firemních procesů.
  • Nastavení workflow zlepšuje dostupnost informací nezbytných pro práci jednotlivých zaměstnanců a zkracuje čas potřebný k jejich vyhledání.
  • Díky grafickému editoru workflow dojde k úspoře času potřebného na modelování firemních procesů a jejich zavedení do praxe.

Log In or Register

// EOF