Implementace MS Dynamics CRM a MS SharePoint pro VYDIS a.s.

VYDISZadavatel: VYDIS a.s.

Společnost VYDIS a.s. v současné době patří k předním dodavatelům ucelených řešení a produktů v oblasti ICT, projektování a výstavby optických a metalických sítí, NN sítí, měřících systémů a software.

Hlavními důvody, které vedly vedení společnosti k rozhodnutí doplnit podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV o aplikaci Microsoft Dynamics CRM, bylo především získání efektivního nástroje pro evidenci a sdílení informací a plánování obchodních a marketingových aktivit v rámci společnosti.

Cílem implementace CRM bylo vytvoření jednotné platformy pro správu kontaktů a evidenci obchodních aktivit s možností průběžného sledování celého životního cyklu obchodního procesu, provádění automatických reportingů a analýz obchodních případů, aktuálního měření výkonu obchodního oddělení a efektivního plánování.

Implementace CRM měla především také pozitivně ovlivnit celý realizační proces plnění zakázek a zároveň díky provázanosti CRM s Microsoft Dynamics NAV umožnit jednoduché hodnocení efektivity a správné plánování cashflow.

Hlavní výhody řešení:

  • Možnost sledování a řízení jednotlivých fází celého životního cyklu obchodního procesu. Plnou integraci informačního systému do MS Outlook – umožňující automatickou synchronizaci dat a údajů obsažených v CRM i ERP.
  • Evidence a uchování všech aktivit (realizovaných i plánovaných) nad daným kontaktem, či společností (schůzky, maily, telefonáty, úkoly, projekty, atd.).
  • Automatické hlídání duplicit záznamů - systém automaticky upozorní na tuto skutečnost.
  • Automatické generování úkolů ze systému (vyplň zápis z jednání po schůzce obchodního zástupce se zákazníkem, atp.)
  • Přesné a efektivní měření výkonu, sledování konkrétních aktivit jednotlivých obchodních zástupců (souhrnně v rámci fiskálního roku, ke konkrétnímu dnu).
  • Jednoduchý nástroj pro přípravu podkladů a pro řízení obchodních porad.
  • Přístup ke všem informacím v systému i přes mobilní zařízení.
  • Řízení marketingových aktivit a jejich efektivní využívání.

Zákazníkovi jsme dodali MS Dynamics CRM, který jsme doplnili o implementaci MS SharePoint. S těmito systémy jsme celou problematiku vyřešili.

Po zavedení informačních systémů byl vyřešen požadavek s přípravou zakázek, sledováním obchodních příležitostí a se sjednocením všech informací. Došlo k významnému nárůstu pipelines a k výraznému zkrácení času potřebného na vyřešení obchodní příležitosti. Jednotná správa kontaktů, společností, aktivit a obchodních případů umožnila, aby správné informace byly přístupné správným lidem a ve správný čas a odkudkoliv. Díky zpětné vazbě o rentabilitě projektů se společnost může cíleně zaměřovat na skutečně výnosné a efektivní projekty.

 

Log In or Register

// EOF