KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - Bezpečnostní řešení FlowMon pro monitoring datových toků a detekci anomálií ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.

BONATRANS LOGOHistorie společnosti BONATRANS GROUP a.s. sahá do roku 1965, kdy vznikl Závod železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín, s cílem dodávat dvojkolí do střední Evropy. V současné době společnost vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní sortiment železničních dvojkolí, kol, náprav a obručí pro všechny typy kolejových vozidel. Jedná se o nadnárodní společnost s dominantním postavením na tuzemském trhu s více než 1000 zaměstnanci.

Společnost provozuje primární síťovou infrastrukturu ve výrobním areálu společnosti v Bohumíně. Podstatné z pohledu bezpečnosti bylo, že k této infrastruktuře je prostřednictvím dedikovaných datových okruhů připojena výrobní divize v Indii a také pobočka společnosti v Praze.

Společnost hledala řešení na bezpečnost a správu infrastruktury jak v Bohumíně, tak zejména ve vzdálených lokalitách jako je Indie. Hledala způsob centrálního bezpečnostního monitoringu této geograficky rozlehlé datové sítě. Hlavním cílem a požadavkem bylo předevšímmonitorování zahraničních poboček, zvýšení zabezpečení dat a centralizovaný přehled o bezpečnostních a provozních problémech.

FlowMon sonda

Společnost VISITECH a.s. odprezentovala řešení FlowMon a po dohodě se zákazníkem nasadila monitoring toků v Bohumíně a Indii v rámci 3 týdenního testovacího provozu. V rámci testovacího provozu byla ve virtuální infrastruktuře zákazníka v Indii provedena vzdálená instalace kolektoru FlowMon s vestavěnou sondou pro monitorování toků v datové síti v Indii. Díky využití virtuálního kolektoru bylo možné veškerou instalaci i správu provádět vzdáleně, bez nutnosti fyzické přítomnosti. Po prezentaci výsledků a výstupů z testovacího provozu bylo přikročeno realizaci projektu.

V Bohumíně byla na páteřní síť nasazena hardwarová sonda FlowMon IFP-10000-SFP+ a pro monitoring datových toků do Prahy a do Indie 2x virtuální sonda IFP-2000-VA , které monitorují provoz v těchto lokalitách a zasílají výstupy z tohoto monitoringu na kolektor FPC-ADS-S pro bezpečnostní analýzu a detekci anomálií pomocí pluginu FlowMon ADS.

Přínosem řešení navrženého společností VISITECH a.s. je jednotný přehled o chování datové sítě napříč společností, monitoring na úrovni toků, jednoznačná detekce anomálií s důrazem na bezpečnost dat a jednoduché nasazení a správa díky podpoře virtualizace.

"Naší prioritou bylo získat pohled na síťový provoz nejen v hlavní lokalitě ale i na odlehlých pobočkách, u kterých je obtížnější fyzická přítomnost. Znalost charakteristik provozu a toků v síti nám umožňuje provádět kvalifikovaná systémová rozhodnutí, stejně jako odhalovat a eliminovat nežádoucí anomálie v naší infrastruktuře na základě analýzy datových toků tak i na základě pokročilé technologie ADS. Členové týmu oceňují intuitivní uživatelské rozhraní a výkonnost řešení Flowmon, výbornou technickou podporu ze strany dodavatele i bezproblémovou integraci.“

Marek Hanzel

Vedoucí oboru IT

Log In or Register

// EOF