Nové služby pro technologické centrum Města Šumperka

ŠumperkV posledním čtvrtletí loňského roku společnost VISITECH pro Město Šumperk zrealizovala veřejnou zakázku „Zvýšení výkonnosti, bezpečnosti a virtualizace HW a SW TC“ financovanou z dotací výzvy IOP č. 22. V části HW infrastruktury se jednalo o dodávku a implementaci virtualizačního serveru včetně operačního systému, rozšíření paměti stávajících virtualizačních serverů, SW pro virtualizační infrastrukturu VDI diskového pole, tenkých klientů, LAN switchů, datového rozvaděče a záložního energetického systému – elektrocentrály.

„Smyslem projektu bylo v návaznosti na pořízení nových městských agend zajistit zvýšení výkonnosti a dostupnosti služeb technologického centra vybudovaného v rámci předchozí výzvy IOP č. 6. Jedná se zejména o zabezpečení proti živelným pohromám a jiným katastrofám (požáru, povodním atd.) a zvýšení dostupnosti technologického centra posílením HW i SW v geograficky oddělené lokalitě. Součástí plnění smlouvy je rovněž zajištění servisní podpory provozu po dobu dalších 5 let. Lidé z VISITECHu nás přesvědčili, že takové zakázky jsou pro ně rutinní záležitostí, vše proběhlo hladce bez komplikací a dílo bylo dokončené před požadovaným termínem“, poznamenal k realizaci ing. Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky Městského úřadu Šumperk.

evropsky fond pro reg rozvoj

Upgrade virtuálních serverů pro ZVVZ a.s.

zvvz logo 150Společnost VISITECH se zúčastnila výběrového řízení na dodavatele „Upgrade virtuálních serverů“ pro ZVVZ a.s. a v posledním měsíci letošního roku realizovala částečnou dodávku a instalaci nových diskových polí, které jsou začleněny do stávajícího řešení. Obměna polí byla realizována spolu s doplněním celého řešení o UPS, dokoupení ročních podpor na stávající hardware a podpor pro virtualizační a zálohovací software.

„Stávající stav řešení již nebyl vyhovující především s ohledem na nedostatek místa na diskových polích a rovněž z hlediska servisu jak hardware, kdy většina zařízení je starší 5 let, tak software. V rámci této části dodávky jsme chtěli vyřešit i záložní napájení serverovny. Zvolili jsme postupnou obnovu celé infrastruktury na technologiích Hewlett-Packard, VMware, VRanger a společnost VISITECH, jejíž pracovníci mají s obdobnými zakázkami obrovské zkušenosti. Díky tomu byla celá instalace perfektně připravená, proběhla velmi rychle, bezchybně a bez citelných výpadků“, říká ing. Pavel Kabát, ICT Manager společnosti ZVVZ.

Implementace DMS (Elektronické řízení dokumentů) v První brněnská strojírna Velká Bíteš

prvni brnenska strojirna logoPrvní brněnská strojírna Velká Bíteš řešila intranetový portál systémem naprogramovaným v PHP a práci s dokumenty filesystémovým úložištěm. Tento systém neobsahoval strukturovaná data o dokumentech, propojení s dokumenty navzájem, ani žádné procesy pro tvorbu, schvalování a distribuci dokumentů. Taktéž neumožňoval vést přímo nad daty evidenci o distribuci a seznámení se s dokumentem. Předmětem zakázky bylo zavedení DMS (Document Management System). Řešení DMS od společnosti VISITECH a.s. je postaveno na informačním systému Microsoft SharePoint Foundation, doplněný o aplikaci pro grafické vytváření workflow procesů Datapolis Process System (Workbox). Zavedením tohoto řešení se vyřešila výše zmiňovaná situace.

KORNET: Řešení pro potřeby výrobní společnosti

Kornet 1Výrobní společnosti potřebují flexibilní a jednotné informační systémy, které dokážou reagovat na rychlé proměny výrobních procesů a jsou schopné usnadnit plánování, kalkulace i dohled.

KORNET s.r.o. je výrobní společnost sídlící v Kraslicích a působí v automobilovém průmyslu. Vedle výroby poskytuje KORNET i služby – od zajištění vstupních materiálů až po montáž komponent.

Požadavky na nový informační systém

Společnost KORNET v důsledku používání starého informačního sytému dostala do situace, kdy jí pro další směrování a plánování chyběly nástroje umožňující sledovat firemní procesy a vyhodnocovat jejich průběh. Pro další efektivní působení společnosti a její budoucí rozvoj bylo zapotřebí nasadit takové řešení, které by specifickému provozu výrobní společnosti plně vyhovovalo.
Bylo nezbytné zavést nástroje pro jednoduché pořizování a aktualizace kusovníků a technologických postupů. Důraz byl kladen také na dynamické plánování výrobních zakázek a možnost rychlé reakce na změny. Požadováno bylo rovněž propojení prodeje, nákupu a výroby, možnost kalkulace nákladů na pracovní a strojní střediska a evidence kooperace i nářadí (včetně evidence spotřeby nářadí na zakázky). Současně bylo nutné usnadnit zadávání výroby podle uzavřených kontraktů, zadávání nákupu dle požadavků výroby – MRP. Pro další efektivní plánování byl požadován on-line dohled nad všemi finančními toky a nástroj pro jednoduché sledování ziskovosti zakázek, výrobků, sortimentu, středisek a zákazníků.

Číst dál

ARDO: Specifické potřeby a požadavky na jednotný informační systém

Ardo 150S rozšiřováním firmy, akvizicemi, změnou technologie výroby a nástupem nových moderních postupů práce roste potřeba provoz maximálně zefektivnit. Mnoho společností se s expanzí dostává do situace, kdy je z dlouhodobého hlediska neudržitelné provozovat zastaralé a nekompatibilní informační systémy a je nutné implementovat taková řešení, která vychází vstříc specifickým požadavkům a potřebám společnosti.

Společnosti Ardo Austria Frost GmbH a ARDO Mochov, specialisté na mraženou zeleninu a ovoce, jsou součástí největšího producenta mražené zeleniny a ovoce v Evropě a více než 40 let působí v oblasti sklizně zeleniny a od roku 1977 také v oblasti mražení. V současné době skupina provozuje 14 továren po celé Evropě a vyváží do 52 zemí světa.

Expanze a potřeba nového informačního systému

S akvizicí rakouské firmy Austria Frost v roce 2008 získala společnost další rozsáhlé zpracovatelské a skladovací kapacity. S nárůstem počtu pracovníků, rozšířením výroby a se změnou pracovních postupů a technologií se společnost ARDO n. v. ocitla před zásadní výzvou. Cílem společnosti se společně s rozšířením výroby stalo sloučení technologicky zastaralých a vzájemně nekompatibilních informačních systémů z oblastí financí, obchodu, výroby i logistiky do jednoho moderního systému.

Požadavky na nový informační systém

Společnost ARDO je součástí specifického trhu a zároveň působí i za hranicemi České republiky, proto bylo nutné do požadavků na nový informační systém společně s maximálním využitím standardních funkcí systému v logistice a výrobě zahrnout i další oblasti.

Působnost na různých evropských trzích s sebou přinesla potřebu do systému zakomponovat požadavky české, slovenské a rakouské legislativy. Současně bylo zapotřebí odstranit nedostatečnou podporu pro operativní a strategické rozhodování celé skupiny ARDO a zefektivnit logistické procesy, do kterých bylo nezbytné zahrnout automatickou volbu skladového místa a řídicí systém pro pohyb palet. Pro potřeby skladu bylo vyžadováno zavedení automatizace s využitím čárových kódů ve skladech a výrobě, aby bylo možné sledovat detaily o výrobcích, polotovarech, surovině a zboží až na úroveň jednotlivých palet. Díky tomu mělo být dále umožněno sledovat pohyby zboží a detailní informace pro každou paletu – od umístění, šarže, množství, identifikace zboží až po datum spotřeby.

K dalším požadavkům patřilo propojení nového systému s plně automatizovaným mrazícím skladem SIVAPlan a potřeba převést na automatizovaný a bezobslužný proces vážení kamionů a dopravníků, které původně obstarávali čtyři zaměstnanci.

Řešení na míru společnosti VISITECH

Číst dál

Nasazení Office 2013 v ZVVZ Group, a.s.

zvvz logo 130Po ukončení podpory produktů Microsoft Windows Exchange, Windows XP a Office 2003 stála společnost ZVVZ Group a.s. před rozhodnutím, jakým směrem se v oblasti softwarové politiky ubírat. Na doporučení konzultantů společnosti VISITECH a.s., se nakonec rozhodli pro upgrade Windows Exchange na verzi 2013 a nasazení Office 2013 v multilicenční smlouvě pro vybrané společnosti holdingu: ZVVZ, ZVVZ-Enven Engineering, ZVVZ ENERGO, ZVVZ MACHINERY.

Licence OEM jako nevhodné řešení

Vzhledem k počtu uživatelů a byznysovému zaměření společnost o OEM verzi MS Office 2013 vůbec neuvažovala, zejména kvůli jejím technologickým limitům pro firemní použití a vhodnosti využití v organizacích s méně než deseti uživateli. Každá instalace je totiž vázána na Microsoft Account (účet Microsoft), přičemž s odchodem zaměstnance může dojít ke ztrátě hesla k uvedenému účtu, ke kterému je licence přiřazena. Jedna licence sama o sobě umožnuje instalaci pouze na jeden počítač, nepodporuje terminálový provoz, vždy je třeba uchovat balení a produktové karty k doložení legality vlastnictví a softwarový audit. Pro případné reinstalace je nutné kontaktovat aktivační linku pro každou jednotlivou licenci. Verze OEM rovněž neumožňuje vzdálenou správu, hromadnou aktivaci a aktualizaci a neumožňuje změnu jazyka. Zároveň je v takovém případě možné používat pouze zakoupenou verzi a downgrade na nižší verzi není možný, čímž padá varianta standardizace jedné verze softwaru ve firmě. Celkově tak OEM verze MS Office 2013 zvyšuje náklady na provoz IT.

Argumenty pro multilicenci

Rozhodovalo se proto mezi Office 2013 v multilicenční smlouvě nebo Office 365. Pro tyto varianty hovoří zejména:

  • využití nástroje pro hromadnou instalaci a konfiguraci prostřednictvím jediného klíče (multilicence), možnost vytvořit jednotný instalační image pro firmu;
  • správa a evidence software a licencí;
  • licence nejsou vázané na hardware – jsou volně přenositelné na jiná zařízení;
  • standardizace softwarového prostředí na jedné verzi, sjednocení verze dokumentů ve firmě;
  • obsahují právo na více instalací;
  • umožňují instalovat více kopií na jednom počítači;
  • umožňují průběžnou volbu/změnu jazykové verze;
  • obsahují aplikace navazující na další technologie pro firmy (např. client Lync).

 

Číst dál

První implementace Dynamics Online NAV v ČR

logo intertecj 150x150Zadavatel: INTERTECH PLUS s.r.o.

Společnost VISITECH a.s. vstoupila do nového roku zahájením implementace informačního systému Dynamics Online NAV pro společnost INTERTECH PLUS s.r.o.

Systém Dynamics Online NAV je cloudová služba podnikového informačního systému na platformě Microsoft Dynamics NAV. Tento systém ve své standardní přednastavené podobě nabízí plnohodnotné komplexní funkce pro správu financí, evidenci majetku, řízení nákupních a prodejních procesů a řízení zásob (skladových operací). Rozšíření o základní manažerské nástroje v podobě přednastavených sestav a analýz poskytuje majitelům a managementu firem komfortní přehled a o stavu a hospodaření firmy. Dynamics Online NAV je vhodný zejména pro malé či střední obchodní firmy, nebo účetní společnosti. Systém je však připraven i pro využití pro projektově založené a výrobní společnosti. V takovém případě je však nutné upravit standardní přednastavenou aplikaci zákazníkovi „na míru".

Hlavními výhodami a v tomto případě i důvody, proč si společnost INTERTECH PLUS s.r.o. tento systém vybrala, jsou:

  • Pozitivní dopad do financí firmy – není třeba vlastní HW vybavení - společně s uživatelskými přístupy získáváte odpovídající rozsah nutného HW vybavení pro provoz systému
  • Bohatá standardní funkcionalita – v základní podobě je systém již přednastaven
  • Rychlost spuštění služby – díky přednastavené funkcionalitě doplněné o zvyklosti české legislativy je možné systém spustit během několika dnů
  • Přístup odkudkoliv – systém nabízí možnost spuštění i formou webového přístupu
  • Schopnost reakce na růst – předností je možnost rychle reagovat na růst společnosti a rozšířit systém o další uživatele, funkcionality a výpočetního výkonu na měsíční bázi
  • Dostupnost a bezpečnost – provozovatel služby ručí za mnohonásobně vyšší úroveň zabezpečení dat v porovnání s vlastní infrastrukturou v „běžné" firmě
  • Provázanost s produkty Microsoft – vysoký uživatelský komfort při integraci na Office

   Případová studie od společnosti Microsoft, ke stažení zde:

  Screen20Shot202015 07 3120at2010.21.56

Implementace MS Dynamics CRM a MS SharePoint pro VYDIS a.s.

VYDISZadavatel: VYDIS a.s.

Společnost VYDIS a.s. v současné době patří k předním dodavatelům ucelených řešení a produktů v oblasti ICT, projektování a výstavby optických a metalických sítí, NN sítí, měřících systémů a software.

Hlavními důvody, které vedly vedení společnosti k rozhodnutí doplnit podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV o aplikaci Microsoft Dynamics CRM, bylo především získání efektivního nástroje pro evidenci a sdílení informací a plánování obchodních a marketingových aktivit v rámci společnosti.

Cílem implementace CRM bylo vytvoření jednotné platformy pro správu kontaktů a evidenci obchodních aktivit s možností průběžného sledování celého životního cyklu obchodního procesu, provádění automatických reportingů a analýz obchodních případů, aktuálního měření výkonu obchodního oddělení a efektivního plánování.

Implementace CRM měla především také pozitivně ovlivnit celý realizační proces plnění zakázek a zároveň díky provázanosti CRM s Microsoft Dynamics NAV umožnit jednoduché hodnocení efektivity a správné plánování cashflow.

Hlavní výhody řešení:

 • Možnost sledování a řízení jednotlivých fází celého životního cyklu obchodního procesu. Plnou integraci informačního systému do MS Outlook – umožňující automatickou synchronizaci dat a údajů obsažených v CRM i ERP.
 • Evidence a uchování všech aktivit (realizovaných i plánovaných) nad daným kontaktem, či společností (schůzky, maily, telefonáty, úkoly, projekty, atd.).
 • Automatické hlídání duplicit záznamů - systém automaticky upozorní na tuto skutečnost.
 • Automatické generování úkolů ze systému (vyplň zápis z jednání po schůzce obchodního zástupce se zákazníkem, atp.)
 • Přesné a efektivní měření výkonu, sledování konkrétních aktivit jednotlivých obchodních zástupců (souhrnně v rámci fiskálního roku, ke konkrétnímu dnu).
 • Jednoduchý nástroj pro přípravu podkladů a pro řízení obchodních porad.
 • Přístup ke všem informacím v systému i přes mobilní zařízení.
 • Řízení marketingových aktivit a jejich efektivní využívání.

Zákazníkovi jsme dodali MS Dynamics CRM, který jsme doplnili o implementaci MS SharePoint. S těmito systémy jsme celou problematiku vyřešili.

Po zavedení informačních systémů byl vyřešen požadavek s přípravou zakázek, sledováním obchodních příležitostí a se sjednocením všech informací. Došlo k významnému nárůstu pipelines a k výraznému zkrácení času potřebného na vyřešení obchodní příležitosti. Jednotná správa kontaktů, společností, aktivit a obchodních případů umožnila, aby správné informace byly přístupné správným lidem a ve správný čas a odkudkoliv. Díky zpětné vazbě o rentabilitě projektů se společnost může cíleně zaměřovat na skutečně výnosné a efektivní projekty.

 

Hledáte spolehlivý systém ke kontrole svých obchodních kontaktů?

sick logo 150 60Zadavatel: SICK s.r.o.

Společnost VISITECH úspěšně implementovala modul lustračních modelů a to v plném rozsahu, tedy modulu insolvence, nespolehlivého plátce a bankovních účtů do společnosti SICK s.r.o.

Společnost SICK v předchozích letech využívala externího systému ke kontrole svých obchodních kontaktů. Zjistili však, že řešení je nespolehlivé, jelikož i když se subjekt nacházel v insolvenci, v systému se tak nezobrazil. Hledali tedy řešení, na které se mohou spolehnout a je možné ho integrovat přímo do využívaného ERP systémů Microsoft Dynamics NAV.

Řešení společnosti VISITECH splnilo nároky na lustrační modul a s využitím automatizace prověřování kontaktů šetří čas a především peníze společnosti SICK s.r.o.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - Bezpečnostní řešení FlowMon pro monitoring datových toků a detekci anomálií ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.

BONATRANS LOGOHistorie společnosti BONATRANS GROUP a.s. sahá do roku 1965, kdy vznikl Závod železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín, s cílem dodávat dvojkolí do střední Evropy. V současné době společnost vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní sortiment železničních dvojkolí, kol, náprav a obručí pro všechny typy kolejových vozidel. Jedná se o nadnárodní společnost s dominantním postavením na tuzemském trhu s více než 1000 zaměstnanci.

Společnost provozuje primární síťovou infrastrukturu ve výrobním areálu společnosti v Bohumíně. Podstatné z pohledu bezpečnosti bylo, že k této infrastruktuře je prostřednictvím dedikovaných datových okruhů připojena výrobní divize v Indii a také pobočka společnosti v Praze.

Společnost hledala řešení na bezpečnost a správu infrastruktury jak v Bohumíně, tak zejména ve vzdálených lokalitách jako je Indie. Hledala způsob centrálního bezpečnostního monitoringu této geograficky rozlehlé datové sítě. Hlavním cílem a požadavkem bylo předevšímmonitorování zahraničních poboček, zvýšení zabezpečení dat a centralizovaný přehled o bezpečnostních a provozních problémech.

Číst dál

Log In or Register

// EOF