Podniková řešení

Visitech piktogramy 40 x 40 px rgb3VISITECH a.s. nabízí svým obchodním partnerům ucelené softwarové řešení na bázi nejnovějších produktů společnosti Microsoft. Celá nabízená platforma se skládá z několika vzájemně provázaných produktů a je určena pro společnosti, které potřebují popsat, používat a hlavně řídit své vnitrofiremní procesy.

VISITECH a.s. dává celému řešení významnou devizu osobního přístupu ke každému zákazníkovi. Jsme si vědomi toho, že implementace nového informačního systému může významně ovlivnit vnitřní obchodní, výrobní i nevýrobní procesy zákazníka, proto se snažíme už od definice projektu zapojit budoucí uživatele do implementace tak, aby po předání celého řešení do užívání vládla na straně zákazníka naprostá spokojenost. Každý z nabízených produktů lze samozřejmě dodat i jako samostatné řešení určité oblasti.

Microsoft Dynamics NAV

ms-dynamics-nav-logo-200Microsoft Dynamics NAV představuje efektivní správu podnikových procesů a zdrojů. Lze jej snadno a rychle implementovat a konfigurovat. Manažerům společnosti dá přesný obraz toho, kde se společnost nachází a kam by měla směřovat. VISITECH a.s. Vám jej přizpůsobí na míru Vaší společnosti.

 Microsoft Dynamics NAV

Přínosy

 • Přidáním funkcí, vlastních aplikací a online funkcí pro podporu organizace dokážeme systém přizpůsobovat potřebám Vaší firmy -> získání komplexního IS upraveného dle vašich zvyklostí
 • Pomáhá vést efektivně hlavní účetní knihu, závazky, pohledávky, sklady, manažerské účetnictví, majetek a peněžní toky a zároveň provádět bankovní příkazy a zpracovávat výpisy -> centralizace finančního řízení společnosti
 • Poskytuje strategický přehled o vašich firemních procesech prostřednictvím sofistikovaného reportingu, manažerských analýz a rozpočtování -> získání přehledného nástroje pro správné rozhodování
 • Pomáhají sestavovat rozpočty projektů, automatizovat fakturaci, organizovat dostupné zdroje, sledovat jejich užití a vyhodnocovat ziskovost i náklady projektu v porovnání s plánem -> přehledná správa finančních toků na projektech
 • Díky mobilní aplikaci ZDARMA v rámci licence zajistíte větší informovanost vašich zaměstnanců přímo v terénu -> zkrácení doby na reakci servisních techniků, získání aktuálních informací
 • Implementace nástrojů RapidStart, který významně zkracuje časovou náročnost a náklady na upgrade zákaznických implementací na aktuální verzi řešení Microsoft Dynamics NAV -> zkrácení časové náročnosti upgradu systému na vyšší verzi, finanční úspora

 

Microsoft Dynamics CRM

ms-dynamics-crm-logo-200Microsoft Dynamics CRM patří mezi celosvětovou špičku v oblasti CRM systémů. Pokrývá oblasti obchodu, marketingu a služeb. Usnadňuje plánování a řízení životních cyklů obchodních příležitostí. Umožňuje uživatelsky přívětivou evidenci informací o zákaznících a pokrývá celý obchodní proces od oslovení potencionálních zákazníků (tedy oblast marketingu), po identifikaci obchodní příležitosti, zaujetí zákazníka, jeho získání, až po následnou péči a jeho udržení (tedy oblast obchodu a služeb).

Přínosy

 • Management obchodních zástupců (plnění cílů) – snadné stanovení a sledování obchodních cílů celé společnosti, obchodníků i cílů pro jednotlivé produkty. Přehled nad celým životním cyklem obchodního případu.
 • Minimalizace rizika ztráty informací a dat při personálních změnách – získáte nástroj pro rychlé zaškolení nových zaměstnanců a nebudete přicházet o informace vázané k jednotlivým obchodním příležitostem.
 • Nástroj pro vedení obchodních porad – díky tomuto systému se rychle a jednoduše zorientujete v obchodních příležitostech a výsledky budete moci graficky prezentovat.
 • Zpětná vazba o rentabilitě projektů – díky odečtení nákladů na jednotlivý projekt po ukončení projektu získáte přehled o skutečných výnosech.
 • Řízení marketingových výdajů a měření jejich efektivnosti – získáte nástroj pro efektivní řízení marketingových kampaní. Tím snížíte náklady vynaložené na marketingové kampaně a jejich průběh a výsledky budete mít na jednom místě.
 • Jednotný a integrovaný pracovní nástroj – obchodník získá pracovní nástroj, díky kterému bude moci rychle a efektivně zadávat i získávat potřebné informace o jednotlivých projektech a zákaznících.
 • Díky centralizaci aktivit (emaily, schůzky, telefonní hovory, úkoly, atd.), informací a dokumentů k jednotlivým poptávkám zkrátíte čas na vyhledávání informací a zajistíte, že informace budou všem kompetentním osobám k dispozici.
 • Prostřednictvím dokonalejšího reportingu se rychle zorientujete v obchodních případech, a zjistíte, jak si firma, obchodník nebo daný produkt k danému dni vede.
 • Možnost integrace s Microsoft Dynamics NAV a mnoha dalšími externími systémy.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je jednotná platforma pro spolupráci a informování v rámci organizace. Na této platformě se budují jednotlivé oblasti: portál, projektová spolupráce, business inteligence, formuláře, správa obsahu a vyhledávání. Microsoft SharePoint usnadňuje spolupráci mezi lidmi v rámci organizace i mimo ni. Slouží k vytváření webů určených ke sdílení informací s jinými uživateli, správě dokumentů od začátku do konce a publikování sestav, které usnadňuje rozhodování.

Přínosy

 • Získáním prostoru pro sdílení nápadů a odborných znalostí zkrátíte čas na vyřešení úkolů, které již v minulosti někdo ve společnosti řešil.
 • Rychlé vyhledání potřebných informací podporující lepší rozhodování.
 • Šetří čas a úsilí a tím umožňuje orientaci na vyšší obchodní priority.
 • Snížení nákladů na tvorbu, správu, sdílení a vyhledávání dokumentů díky jednotné infrastruktuře.
 • Úspora nákladů a času na zpracování naskenovaných dokumentů a jejich fyzickou archivaci a provoz kartotéky.
 • Úspora nákladů a času na komunikaci ohledně plnění úkolů a sledování stavu jednotlivých projektů napříč firmou nebo oddělením.
 • Minimalizace nákladů vzhledem k rychlému nasazení, jednoduchému ovládání a snadné integraci do stávajícího prostředí.

Workbox

Workbox je grafický workflow manažer pro vytváření a správu pracovních postupů a procesů. Praktický nástroj, který slouží jak pro definování a schvalování jednoduchých toků dokumentů (faktury, dovolená, služební cesty), tak pro modelování složitých obchodních procesů. Workbox umožňuje modelovat procesy jednoduchým způsobem, snadno a srozumitelně.

Přínosy

 • Díky optimalizaci workflow snižuje náklady na komunikaci v rámci pracovních týmů napříč celou společností.
 • Úspora nákladů na rozhodovací proces - jeho zkrácení a zrychlení automatizovaných procesů uspoří náklady spojené s reportováním.
 • Automatizované hlídání termínů zvýší produktivitu firemních procesů.
 • Nastavení workflow zlepšuje dostupnost informací nezbytných pro práci jednotlivých zaměstnanců a zkracuje čas potřebný k jejich vyhledání.
 • Díky grafickému editoru workflow dojde k úspoře času potřebného na modelování firemních procesů a jejich zavedení do praxe.

HelpDesk

HelpDesk je platforma podporující poskytování technické podpory uživatelům zákazníka. Prostřednictvím webového rozhraní sbírá požadavky na servisní případy a zajistí, že informace o hlášení dorazí kompetentní osobě řešitele.

Přínosy

 • Centralizovaná správa poruch a požadavků snižuje náklady na pořízení dalších SW aplikací.
 • Úspora nákladů na komunikaci, zaškolení a použití díky přehledné a jednoduché platformě.
 • Díky centralizované správě dokumentů dojde k úspoře nákladů na dokumentaci komunikace uživatel-řešitel.

Log In or Register

// EOF