Infrastruktura a bezpečnost

Visitech piktogramy 40 x 40 px rgb2VISITECH a.s. nabízí svým obchodním partnerům komplexní a systémové řešení přizpůsobovaná přesně na potřeby a požadavky klientů s důrazem na zvyšování kvality, efektivity, konkurenčních výhod a rychlou návratnost investic v oblasti infrastruktury a bezpečnosti. Nabízíme individuální vedení zakázek od projektu, přes realizaci až po následný servis. Dlouholetá zkušenost našich pracovníků a znalost nejnovějších technologií nám dávám možnost nabízet inovativní ICT řešení v každé fázi projektu a to v oblastech infrastrukturních pasivních technologií, infrastrukturních aktivních technologií a podnikové komunikace, dále pro oblast bezpečnostních řešení se zaměřujeme na systémovou bezpečnost, datovou bezpečnost a fyzickou bezpečnost. Ke všem uvedeným řešením poskytujeme další služby, jako systémovou integraci, projekční služby, systémovou podporu, helpdesk a outsourcing.

Produkty

Současné pojetí IT se v zajištění potřeb organizací výrazně posouvá ke zvýšení bezpečnosti a dostupnosti firemní IT infrastruktury.

Společnost VISITECH zajišťuje pro své zákazníky komplexní zajištění portfolia týkající se systémové integrace, vysoké dostupnosti a bezpečnosti, postavené na ověřené kombinaci produktů předních světových výrobců pasivních i aktivních části infrastruktury.

Číst dál

SIEM

CybersecurityPředstavovali jste si někdy tak výkonný bezpečnostní nástroj, který nejen monituruje probíhající události ve firemní síťi, uchovává příslušné informace a analyzuje je, umožňuje dosáhnout shody s regulačními požadavky, ale také umožňuje správci IT udržovat přehled o firemní infrastruktuře? Právě jste ho našli! Představujeme Vám SIEM.

Číst dál

Komplexní řešení informační bezpečnosti

it securityŽijeme v době, kdy informační technologie hrají prim, urychlují pokrok a usnadňují práci jednotlivým uživatelům systému. Proto zažívá dynamický rozvoj i oblast počítačové (kybernetické bezpečnosti). Podle statistik vyplývá že nejvíce útočníků na IS je z vlastní společnosti, kdy zaměstnanci zneužívají svých práv v systému, nebo využívají jeho nedostatků.
Proto je velmi zarážející že většina společností začíná vnímat riziko kybernetických útoků, až když dojde k incidentu a společnost přijde o citlivá data nebo nastane nějaký problém.
Posouzení míry rizik a způsob ochrany společnosti řeší osvědčené metody ISMS.
Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je dokumentovaný systém řízení informační bezpečnosti, který se stává nedílnou součástí řízení celé společnosti. Je přímou cestou k dosažení požadované úrovně bezpečnosti informací, informačních systémů i systémů přidružených a účinného a efektivního řízení. Jeho cílem je eliminovat možnou ztrátu, nebo poškození tím, že:

Číst dál

Audit ICT

ITAuditV dnešní přetechnizovaná době jsou náklady na ICT často podstatnou částí celkových nákladů společnosti. Vzhledem k rychlému vývoji technologií a měnícím se potřebám organizací nemusí být používaná řešení efektivní. Velice často lze najít řešení, která poskytují potřebné ICT výstupy při nižších nákladech. Pro nalezení optimálních řešení je však nezbytné posoudit skutečnou situaci v organizaci. K ověření stavu infrastruktury, využití aplikací a provozních rizik slouží audit ICT. Zpráva z ICT auditu je základním východiskem pro formulování strategií a plánování dalšího rozvoje ICT v organizaci.

Audit přezkoumává následující oblasti:

Číst dál

FlowMon

FlowMon logoMáte jistotu, že je vaše firemní síť dostatečně zabezpečená proti okolním i vnitřním hrozbám? Chcete mít jistotu, že ano?
Můžete ji mít:
Technologie monitorování datových toků (nejčastěji založená na standartu NetFlow či IPFIX) přináší detailní pohled do síťového provozu Vaší firmy s rozlišením na jeho jednotlivé složky. Díky tomu umožnuje efektivní správu a řešení problémů počítačové sítě a zároveň umožňuje odhalení vnitřních i vnějších bezpečnostních hrozeb včetně těch, které nejsou schopny odhalit jiné bezpečnostní nástroje. Proto společnost VISITECH a.s. přichází s řešením FlowMon!

Číst dál

FlowMon - Služba

FlowMon logoSpolečnost VISITECH a.s. poskytuje prostředky a nástroje informační bezpečnosti i formou pronájmu. Službu včetně potřebného hardware můžete získat ihned. Výhodou pronájmu je možnost financování z provozních prostředků a flexibilita užitého řešení. V případě potřeby se může zákazník rozhodnout i pro skončení nájmu a zařízení zakoupit za zůstatkovou cenu.

Orientační ceník:

pronájem zařízení – smlouva na tři roky 27 100Kč/měsíc
pronájem zařízení – smlouva na čtyři roky 22 340Kč/měsíc
pronájem zařízení – smlouva na pět let 19 540Kč/měsíc

Varianta pronájmu umožnuje zákazníkovi využívat technologii FlowMon a řešit potřeby monitoringu sítě formou paušálního poplatku bez větších neplánovaných investic. K řešení bude použita sonda FlowMon Probe 4000 se 4mi monitorovacími porty 1GbE, která bude umístěna v lokalitě zákazníka. Hardwarová sonda obsahuje přídavný modul FlowMon ADS zajišťující automatickou detekci anomálií a nežádoucího chování v síti. Hardware i software obsahuje podporu „Gold support“ zahrnující všechny updaty a upgrade (nové funkcionality). Dodávka a implementace hardware je realizována pomocí leasingu (pronájmu, apod.). Výsledná cena služby je orientační a závisí na vybraném typu financování a aktuálních podmínkách finančního trhu.

Číst dál

Addnet

AddnetSpráva interní sítě tak jednoduchá a bezpečná, jako nikdy před tím! Společnost Visitech a.s. Vám představuje Addnet, který je komplementárním doplňkem k produktům Flowmon, a společně tvoří účinný prostředek k včasnému řešení incidentů. Produkt, který nabízí jeden z nejlepších DDI/NAC nástrojů pro pokročilou správu IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupů v síti.

Addnet je unikátní nástroj pro řadové zvýšené efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Toho je dosaženo integrací výkonného síťového monitoringu, systém IP adresního plánování (IPAM), základních síťových služeb (DHCP, DNS), řízení přístupu do sítě (NAC) a komunikaci s aktivními prvky sítě. Addnet přináší rovněž robustnost, nadstandartní provozní spolehlivost, bezpečnost a flexibilitu nasazení.

Číst dál

Log Management

2cd7e05Informace jsou pro většinu organizací stále důležitějším aktivem. Know-how, databáze zákazníků a další informace jsou současně kritickým zdrojem, který je stále častěji cílem útoků. Data dávající výhodu před konkurencí a umožňující činit správná rozhodnutí ve správný čas jsou pro úspěšnou existenci klíčová. V dnešním rychle se měnícím světě, který je plný technologií to platí dvojnásob. Nevýhodou dneška je velké množství nekompatibilních výrobků s různými typy software. Navíc nejsou vždy ve snadno pochopitelném formátu a problematická je i jejich dostupnost.
Sjednocení informací z mnoha rozdílných zdrojů, přeloženého do jednoho formátu, nastavení pevných pravidel nakládání s těmito informacemi a jejich nezpochybnitelné ukládání, je předpokladem pro efektivní řídící, bezpečnostní, a operační činnost každého podniku. Když se přidá jednoduchá a přehledná interpretace těchto informací, získáváme silný nástroj pro realizaci správných rozhodnutí v řízení firmy. Tento nástroj se jmenuje Log Management!

Číst dál

Sophos Mobile Control

Sophos MDMPřístupové údaje k firemním aplikacím lze získat i z mobilních zařízení. Zabezpečte proto své mobilní zařízení Vašich zaměstnanců a chraňte tak svá firemní data. Sophos Mobile Control (SMC) je prostředkem centrální správy ochrany všech mobilních zařízení organizace.
Užitím prostředků mobilní ochrany, pro Vás ztráta firemních dat přestane být noční můrou.

Mobilní zařízení dnes už nejsou pouze prostředkem osobní komunikace, ale často přistupují do firemních komunikačních prostředků a aplikací. Bývají používána i jako součást firemního informačního systému. Konkurenční řešení omezují přístup, nebo upravují zařízení. Jako VISITECH věříme, že uživatelé a jejich zařízení mají mít možnost volně pracovat tam, kde chtějí a kdy chtějí. Užitím SMC se povýší mobilní zařízení na plnohodnotné a zabezpečené pracovní místo, které se přizpůsobuje uživatelům. SMC chrání firemní data, bez dopadu na produktivitu práce.
Sophos Mobile Control přináší volnost komunikace a spolupráce mezi všemi zařízeními, partnery, aplikacemi a cloudem. Vše kompletně zabezpečené. Sophos Mobile Control je nejjednodušší a nejzabezpečenější řešení Mobile Managementu na naší planetě!

Číst dál

Penetrační testy

penetracni testyJste si jisti neproniknutelností vaší firemní sítě? Víte určitě, že vaše bezpečnostní systémy fungují správně a účinně? K ověření reálného stavu ochrany dat slouží penetrační testy.
Mnozí o nich mluví, ale je jen naprosté minimum těch, kdo je dokáží i správně realizovat.

Číst dál

Log In or Register

// EOF