OLS - Optical LAN System

Optické vlákno se čím dál více přibližuje k uživatelům. Díky tomuto trendu se začíná používat řešení PON (Passive Optical Network) jako komplexní řešení pasivní infrastruktury areálu zákazníka. TE Connectivity přináší do této oblasti nová řešení se zaměřením na jednoduchost instalace a manipulace.

Přínosy

  • Úspora investičních a provozních nákladů
  • Rychlá instalace
  • Jednoduchá změna díky předkonektorovanému řešení (rychlá změna typu konektoru)
  • Větší propustnost sítě oproti klasickému metalickému řešení
  • Kompletní pasivní infrastruktura – celá trasa je bez aktivních zařízení vyjma centrálního a koncového (pokrytí budovy nebo celého areálu zákazníka)
  • Vyšší bezpečnost – provoz po optickém vlákně

Log In or Register

// EOF