Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je jednotná platforma pro spolupráci a informování v rámci organizace. Na této platformě se budují jednotlivé oblasti: portál, projektová spolupráce, business inteligence, formuláře, správa obsahu a vyhledávání. Microsoft SharePoint usnadňuje spolupráci mezi lidmi v rámci organizace i mimo ni. Slouží k vytváření webů určených ke sdílení informací s jinými uživateli, správě dokumentů od začátku do konce a publikování sestav, které usnadňuje rozhodování.

Přínosy

  • Získáním prostoru pro sdílení nápadů a odborných znalostí zkrátíte čas na vyřešení úkolů, které již v minulosti někdo ve společnosti řešil.
  • Rychlé vyhledání potřebných informací podporující lepší rozhodování.
  • Šetří čas a úsilí a tím umožňuje orientaci na vyšší obchodní priority.
  • Snížení nákladů na tvorbu, správu, sdílení a vyhledávání dokumentů díky jednotné infrastruktuře.
  • Úspora nákladů a času na zpracování naskenovaných dokumentů a jejich fyzickou archivaci a provoz kartotéky.
  • Úspora nákladů a času na komunikaci ohledně plnění úkolů a sledování stavu jednotlivých projektů napříč firmou nebo oddělením.
  • Minimalizace nákladů vzhledem k rychlému nasazení, jednoduchému ovládání a snadné integraci do stávajícího prostředí.

Log In or Register

// EOF