Microsoft Dynamics NAV

ms-dynamics-nav-logo-200Microsoft Dynamics NAV představuje efektivní správu podnikových procesů a zdrojů. Lze jej snadno a rychle implementovat a konfigurovat. Manažerům společnosti dá přesný obraz toho, kde se společnost nachází a kam by měla směřovat. VISITECH a.s. Vám jej přizpůsobí na míru Vaší společnosti.

 Microsoft Dynamics NAV

Přínosy

  • Přidáním funkcí, vlastních aplikací a online funkcí pro podporu organizace dokážeme systém přizpůsobovat potřebám Vaší firmy -> získání komplexního IS upraveného dle vašich zvyklostí
  • Pomáhá vést efektivně hlavní účetní knihu, závazky, pohledávky, sklady, manažerské účetnictví, majetek a peněžní toky a zároveň provádět bankovní příkazy a zpracovávat výpisy -> centralizace finančního řízení společnosti
  • Poskytuje strategický přehled o vašich firemních procesech prostřednictvím sofistikovaného reportingu, manažerských analýz a rozpočtování -> získání přehledného nástroje pro správné rozhodování
  • Pomáhají sestavovat rozpočty projektů, automatizovat fakturaci, organizovat dostupné zdroje, sledovat jejich užití a vyhodnocovat ziskovost i náklady projektu v porovnání s plánem -> přehledná správa finančních toků na projektech
  • Díky mobilní aplikaci ZDARMA v rámci licence zajistíte větší informovanost vašich zaměstnanců přímo v terénu -> zkrácení doby na reakci servisních techniků, získání aktuálních informací
  • Implementace nástrojů RapidStart, který významně zkracuje časovou náročnost a náklady na upgrade zákaznických implementací na aktuální verzi řešení Microsoft Dynamics NAV -> zkrácení časové náročnosti upgradu systému na vyšší verzi, finanční úspora

 

Log In or Register

// EOF