Microsoft Dynamics CRM

ms-dynamics-crm-logo-200Microsoft Dynamics CRM patří mezi celosvětovou špičku v oblasti CRM systémů. Pokrývá oblasti obchodu, marketingu a služeb. Usnadňuje plánování a řízení životních cyklů obchodních příležitostí. Umožňuje uživatelsky přívětivou evidenci informací o zákaznících a pokrývá celý obchodní proces od oslovení potencionálních zákazníků (tedy oblast marketingu), po identifikaci obchodní příležitosti, zaujetí zákazníka, jeho získání, až po následnou péči a jeho udržení (tedy oblast obchodu a služeb).

Přínosy

  • Management obchodních zástupců (plnění cílů) – snadné stanovení a sledování obchodních cílů celé společnosti, obchodníků i cílů pro jednotlivé produkty. Přehled nad celým životním cyklem obchodního případu.
  • Minimalizace rizika ztráty informací a dat při personálních změnách – získáte nástroj pro rychlé zaškolení nových zaměstnanců a nebudete přicházet o informace vázané k jednotlivým obchodním příležitostem.
  • Nástroj pro vedení obchodních porad – díky tomuto systému se rychle a jednoduše zorientujete v obchodních příležitostech a výsledky budete moci graficky prezentovat.
  • Zpětná vazba o rentabilitě projektů – díky odečtení nákladů na jednotlivý projekt po ukončení projektu získáte přehled o skutečných výnosech.
  • Řízení marketingových výdajů a měření jejich efektivnosti – získáte nástroj pro efektivní řízení marketingových kampaní. Tím snížíte náklady vynaložené na marketingové kampaně a jejich průběh a výsledky budete mít na jednom místě.
  • Jednotný a integrovaný pracovní nástroj – obchodník získá pracovní nástroj, díky kterému bude moci rychle a efektivně zadávat i získávat potřebné informace o jednotlivých projektech a zákaznících.
  • Díky centralizaci aktivit (emaily, schůzky, telefonní hovory, úkoly, atd.), informací a dokumentů k jednotlivým poptávkám zkrátíte čas na vyhledávání informací a zajistíte, že informace budou všem kompetentním osobám k dispozici.
  • Prostřednictvím dokonalejšího reportingu se rychle zorientujete v obchodních případech, a zjistíte, jak si firma, obchodník nebo daný produkt k danému dni vede.
  • Možnost integrace s Microsoft Dynamics NAV a mnoha dalšími externími systémy.

Log In or Register

// EOF