Řešení kybernetické bezpečnosti ve společnosti ARAMARK

ARAMARK Logo VRTV reálném provozu každé společnosti dochází poměrně často k nejrůznějším bezpečnostním incidentům, ať už k útokům zvenčí nebo hrozbám mířícím z vnitřního prostředí. Mnohdy se o tom společnosti dozví velmi pozdě nebo dokonce vůbec. Vzniklé škody jsou velké a někdy je již ani nelze napravit ani vyčíslit. Společnost ARAMARK, s.r.o. reagovala na množící se informace o bezpečnostních hrozbách v oblasti počítačových sítí a internetu, a rozhodla se vyzkoušet jeden z nástrojů pro boj s kybernetickými hrozbami. Po určitou dobu na konci roku 2015 byla v síti společnosti ARAMARK instalováno řešení FlowMon - monitorování sítí na bázi datových toků. Výsledkem nasbíraných dat byla analýza, obsahující jak detaily o provozu a hrozbách, tak i přehledné manažerské shrnutí s doporučeními co a jak v síti provozovat a spravovat.


Finanční ředitel společnosti ing. Michal Hašek k tomu poznamenal: „V dnešní době vznikají stále nové způsoby napadení sítě. My chceme být na tyto hrozby připraveni a proto jsme se rozhodli požádat společnost VISITECH o implementaci nástroje, který monitoruje fungování sítě a potenciální hrozby. Specialisté VISITECHu nám předložili detailní analýzu, která nám umožnila porozumět hlavním rizikům. Lidé z VISITECHu jsou odborníci na svém místě, kteří přišli s velmi praktickými radami. Díky jejich analýze, doporučením a nástroji Flowmon, máme nyní rizika napadení naší sítě pod lepší kontrolou.“

Více o řešeních FlowMon najdete rovněž na https://www.invea.com/cs/products/flowmon

Log In or Register

// EOF